dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
ร่ม กระทรวงคมนาคม  
รหัส : ร่มของที่ระลึก กระทรวงคมนาคม
รายละเอียดทั้งหมด :

ร่มของที่ระลึก  กระทรวงคมนาคม

ร่มของที่ระลึก  กระทรวงคมนาคม ของพรีเมียม ของที่ระลึก สินค้าพรีเมี่ยม ปากกาพลาสติก  ของแถม พรีเมียม ของที่ระลึกงานศพ ของขวัญวันปีใหม่

มุ่งมั่นพัฒนาระบบการขนส่งและจราจรให้สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันเวลา แจกเป็นของชำร่วย,ของขวัญเพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่สำคัญขององค์กรเป็นและเป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมกับกระทรวง 

บ.พีบี พรีเมี่ยม จก.

 29-31 ซอยกรุงธนบุรี 4 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600

   email  paiboon@pb-pac.com  
      

      โทร.     02-860-9009

                      02-860-8091

                      02-860-8092

                      02 860 8093

                      02 860 8094 

                      02 860 8095

                      02 860 8096 

       แฟกซ์     02 860 8097

 

 

           มือถือ   084-427-9863,  084-388-9864   

 

         

 

 ได้รับการรับรองมาตราฐาน  ISO 9001:2008  และ TRUST MARK จากกระทรวงพาณิชย์

 

 

 

ของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก

 

ของพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

 

ของพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ

 

 

 

                                 มั่นใจคุณภาพ  บริการประทับใจ  ใส่ใจลูกค้า

 

    ขอขอบพระคุณลูกค้าผู้มีอุปการคุณ  

สถานเอกอัครราชฑูตไทย กรุงโรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ศูนย์การแพทย์กาญจนภิเษก ม.มหิดล กองพันทหารม้าที่ 20 สนพ.คณะรัฐมนตรีและราชกิจจาฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.นเรศวร สนง.วิเทศสัมพันธ์ มรภ.เชียงใหม่ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ม.บูรพา บจก.ไทยสเตนเลส บจก.ศรีลังกันแอร์ไลน์ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติฯ จ.ลำปาง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก สำนักงานมาตราฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี , สายการบินนกแอร์, สหมงคลฟิลม์, สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา      กระทรวงวัฒนธรรม      การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค      กองทุนสวัสดิการพนักงาน ธกส.      สำนักโรคเอดส์      กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ      สำนักงานประกันสังคม       สนง.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)      สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)      สำนักงานตำรวจแห่งชาติ      การเคหะแห่งชาติ      กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก      กองทหารราบที่ 1      กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)      สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา      องค์กรกระจายเสียงแห่งประเทศไทย      คณะสัตว์แพทย์จุฬา      ฝ่ายกำลังพล ร.9 สนง.      การไฟฟ้า เขต2      สโมสรการปะปาส่วนภูมิภาค      บจก. ท่าอากาศยานไทย        ประกันสังคมสตูล      สถานเอกอัครราชฑูต ณ กรุงโรม      ศูนย์กลางทหารราบ      ธกส.สาขาบางปะอิน      สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6      องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา      อบต.พลับพลาชัย      กรมช่างโยธา      กระทรวงพลังงาน      สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ      สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม      สำนักงาน ปปช      สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร      สำนักนายกรัฐมนตรี      พิพิธภัณฑ์สยาม      สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง 7      Thai PBS      โรงพยาบาลพญาไท      โรงพยาบาลเลิดสิน      สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา      กรมส่งเสริมการส่งออก      กรมปศุสัตว์      ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ      บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม      การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย      สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้      สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลก      การไฟฟ้านครหลวง      กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส      สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)      กระทรวงพัฒนาสังคม       วุฒิสภา      สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ      สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์      สำนักงาน ปปช โครงการส่วนพระองค์ จ.ชุมพร      สถาบันเวชศาสตร์การบิน      กองทัพอากาศ      กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก      กรมบังคับคดี      พิพิธภัณฑ์สยาม      ไทยบีพีเอส      สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย      สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา      สถานทูตสหรัฐอเมริกา       สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 4 พิษณุโลก      การกิฬาแห่งประเทศไทย      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล       กระทรวงสาธารณสุข สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)      รัฐสภาแห่งประเทศไทย      สสวท      ททท.      100 ปีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ       KASETSART BUSINESS SCHOOL       สถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง      มหาวิทยาลัยราชภัฏ        ม.ขอนแก่น      ม.สแตนฟอร์ด      วิทยาลัยปิโตเลียม และปิโตรเคมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       ม.ราชภัฎราชนครินทร์      OSAKA UNIVERSITY      วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นนทบุรี      ม.ราชภัฏเทพสตรี       ม.ศรีปทุม      วิทยาลัยมิชชั่น      รร.นานาชาติ      แพนเอเซีย      โรงเรียนเซนต์คาเบรียล วิทยาลัยนานาชาติ      ม.ขอนแก่น   เทคโนโลยี ราชฯ ธนบุรี       ศูนย์วิทยาสตร์ฮาลาลจุฬา      โรงเรียนเสนาธิการทหารบก      ม.จุฬาลงกรณ์      ม.เกษมบัณฑิต       ม.ราชภัฏบุรีรัมย์      ม.มหาสารคาม      ม.ราชภัฏราชนครินทร์      ม.ธุรกิจบัณฑิต      สมาคมศิษย์เก่ารร.ราชินี      วิทยาลัยการตำรวจ      ABAC ม.มหิดล ม.ธรรมศาสตร์ ม.เชียงใหม่ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.เกษตรศาสตร์      ม.กรุงเทพ      สถาบันเวชศาสตร์การบิน      รร.มิตรพลพาณิชย์การ     Asia-Pacific International University       ม.ธนบุรี      University of San Francisco       ม.อุบลราชธานีราชภัฎ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์        ม.เกษตรศาสตร์      ม.กรุงเทพธนบุรี       ม.เชียงใหม่      ม.ศิลปากร       ม.มหิดล      สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย      สมาคมจงหัว      มูลนิธิรักษ์ไทย      สมาคมมวยโลกไทย      ชมรมการบินนาวี      มูลนิธิยุวพัฒน      สมาคมดินและปุ๋ย      สมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทย      สมาคมประเมินค่าทางทรัพย์สิน      สถาบันคีนันแห่งเอเซีย สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย สมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย วงดนตรีสุนทราภรณ์ องค์กร GTZ SAMARITANS มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย หอการค้าไทย บ.สหวิริยาสตีล มูลนิธิ BAKER HUGES มูลนิธิศุภนิมิตรแห่งประเทศไทย สมาคม ประกันวินาศภัย มูลนิธิชัยพัฒนา ธกส. ธ.ทหารไทย ธ.ก.ส. สาขาบางปะอิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคาร ธ.กรุงไทย ธนาคาร พงสะหวัน ธนาคาร ทหารไทย จก.(มหาชน) ธนาคาร กรุงไทย จก.(มหาชน) รพ.กรุงเทพ รพ.เลิดสิน สนามบินสุวรรณภูมิ ไทยพีบีเอส บ.แอปโซลูท อิมแพค จำกัด(มหาชน) พันธฺสุกรไทย-เดนมาร์ก บมช. บ้านบางแค บ.ทิพยประกันภัย จก.(มหาชน) บ.บางจาก จำกัด (มหาชน) บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน) ปตท. บขส บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน) บ.ปตท จก.(มหาชน) Headline สำนักงานบริหารและพัฒนาความรู้ NIDA, SCGปูนซีเมนต์ไทยบ.ศรีทองพาณิชย์ บ.บูพา THAI-SWEDISH ASSEMBLY IVORIS บ.คิง เพาเวอร์ จำกัด บ.บราเดอร์คอมเมอร์เชียล จก. บ.ACER M 150 ไวไว บ.อีซูซุ Volvo Honda TOYOTA MUTSUBICHI HONDA บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู้ดแอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด IBM TOT บ.บราเดอร์คอมเมอร์เชียล จก. นกแอร์ บ.ทิพย์ประกันภัย จก.(มหาชน) ไวไว สหมงคลฟิลม์ ซีพี บ.ไทยแสตนเลสตีล จก.(ซีกัล) รพ.พญาไท IBM บ. TOA KITZCHO กระทิงแดง สำนักพิมพ์แจ่มใส

     

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก