dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย

สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย 

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

ขอเชิญชวนร่วมสัมมนาออนไลน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐ

 

วัน-17 มีนาคม 2021 - 30 เมษายน 2021

ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ “โครงการส่งเสริมพัฒนาความรู้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในยุคดิจิทัล” ผ่าน Google Classroom จัดโดยสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยร่วมมือกับสมาคม AIESEC Thailand และ บริษัท เอ็ดดูเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

 

โดยหัวข้อในการเรียนรู้มีดังต่อไปนี้ 1. ความรู้เบื้องต้นกับการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาเสวนาเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้ง 2. เสวนาเรื่องบทบาทของเทคโนโลยีต่อการเลือกตั้ง 3. Blockchain สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลงคะแนนเสียงได้อย่างไร 4. AI ช่วยพยากรณ์ผลการเลือกตั้งอย่างไร 5. Social media มีอิทธิพลอย่างไรต่อการเลือกตั้งสำหรับท่านที่เข้าร่วมสัมมนาออนไลน์เสร็จสิ้นภายในวันที่ 15 เมษายน 2564 จะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกให้ด้วย

 

 

ไฟฉาย Flashlight เป็นของมอบให้เป็น ของที่ระลึก  แผนกการพาณิชย์ สถานทูตอเมริกา

 

แผนกการพาณิชย์สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อ เชื่อมโยงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา เพื่อบริการแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการหาคู่ค้า สั่งชื้อ นำเข้าสินค้า หรือบริการอื่น ๆ จากประเทศสหรัฐอเมริกา

ไฟฉายLED,ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก       ไฟฉายLED,ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก       ไฟฉายLED๑ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก       

ไฟฉายLED๑ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

 ไฟฉาย,สถานทูตสหรัฐ๑ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

Us-embassy,ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

 

กระเป๋าใส่ดินสอ ของชำร่วย ของพรีเมี่ยม ของที่ระลึก ของขวัญ

 

             

            สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเป็นสถานทูตที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกแห่งหนึ่งและประกอบด้วยฝ่ายและหน่วยงานต่างๆ หลายสิบหน่วย  ภารกิจของสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาคือ ส่งเสริมผลประโยชน์ของสหรัฐอเมริกา และดูแลคุ้มครองบุคคลสัญชาติสหรัฐฯ ในประเทศไทย

แก้วมัคเซรามิก แก้วมัคเซรามิค,ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

แก้วน้ำสูญญากาศ กระบอกน้ำ ของชำร่วยเนื่องในวาระสำคัญ

 

 

us-embassy,ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,ของที่ระลึก

 


 ขอขอบพระคุณ สถานทูตสหรัฐอเมริกา  ที่ให้ความไว้วางใจได้บริการท่าน

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ลูกค้าของเรา

ยูนิเซฟ
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
ททท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุ
รวมลูกค้าของเรา
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (CFR)
รายชื่อหน่วยงาน ที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม2
รายชื่อหน่วยงานที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กฟภ - PEA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันอาหาร (National Food Institute)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักจึดหางานสมุทรสงคราม
ไทยพีบีเอส
กระเบื่องโอฬาร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์การสหประชาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)
โรงเรียนข่าวทหารบก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ของที่ระลึก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
แฟลชไดรฟ์ ของที่ระลึก ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุุดกิฟท์เซต ตลับนามบัตร โครงการYEN-D
มูลนิธิต่อต้านทุจริต
ของที่ระลึก สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารออมสิน
กองทัพอากาศ
ภัทรพัฒน์
ปากกาคณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
พัดพลาสติก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
พวงกุญแจโลหะ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ปากกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แฟลชไดรฟ สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กสทช
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทิงแดง
ชุดแก้วกาแฟพร้อมจานรอง กรมบัญชีกลาง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สนามบินสุวรรณภูมิ
ไทยพีบีเอส
บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทหารราบที่ 1
กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชมรมการบินนาวี
ฝ่ายกำลังพล ร.9
อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
สสวท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการต่างๆ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน ปปช
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมส่งเสริมการส่งออก
ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
Thai PBS
กรมปศุสัตว์
การไฟฟ้านครหลวง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
กรมบังคับคดี
นกแอร์ article
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
สถานทูตสหรัฐอเมริกา
การกิฬาแห่งประเทศไทย
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงสาธารณสุข
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ม.ธรรมศาสตร์
สมาคมดินและปุ๋ย
ม.ราชภัฏCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก