dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
ปตท.สผ.

 ปตท.สผ. 

ปตท. สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย         มอบ ของขวัญปีใหม่  ให้แก่ลูกค้าให้ partners   ผู้ถือหุ้น และใช้เป็นกิจกรรมโฆษณาประชาสัมพันธ์    กิจกรรมต่างที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสังคม 

และใช้เป็น    ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม.ของที่ระลึก,ของขวัญปีใหม่ของชำร่วยปีใหม่, ประกอบกับกิจกรรมต่างด้านสังคม การพัฒนาสังคมและกิจกรรมสาธารณกุศล  ร่วมดำน้ำเก็บขยะ อนุรักษ์แนวปะการัง  วางทุ่นจอดเรือ อนุรักษ์แนวปะการัง รับรางวัลยอดเยี่ยมด้านกิจกรรมเพื่อสังคมระดับเอเชีย   ปั้นเด็กนักอนุรักษ์ 

'ปตท.สผ.' คว้ารางวัล 'Best CSR Organizer' จากกาชาดอินโดนีเซียปตท.สผ. ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม. สิ่งแวดล้อม  ปตท.สผ. ที่อินโดนีเซียได้รับรางวัล BAZNAS Award 2019 ในฐานะบริษัทที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมยอดเยี่ยม  ให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการสร้างเสริม "ปัญญา" โดยมุ่งมั่นพัฒนาความรู้ให้เกิดแก่ชุมชนและสังคม 

ปตท.สผ.สนับสนุนโครงการพยาบาลชุมชนช่วยแก้ปัญหาสุขภาพพัฒนา  กิจกรรมจิตอาสาเป็นผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาล

 

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

 

นาฬิกาแขวนผนัง

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่นาฬิกาแขวนผนัง ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่กระเป๋าผ้า,ถุงผ้า ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่
ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

ร่ม,ร่มกลับด้าน

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่ร่ม,ร่มกลับด้าน

 

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

ร่ม,ร่มกลับด้าน

ร่ม,ร่มกลับด้านของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

กระเป๋าผ้า,ถุงผ้า

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

 

ของขวัญปีใหม่

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

กระเป๋าผ้า,ถุงผ้า

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่เพาเวอร์แบงค์

ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่เพาเวอร์แบงค์ ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่เพาเวอร์แบงค์
ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่ ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่ ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่ ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่กระเป๋าซองซิบ
 ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่ ปากกา ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่ ไม้บรรทัด ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่  ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่
 สมุดโน๊ต   สมุดโน๊ต   สมุดโน๊ต  ปากกาสไตลัส 2 in 1
       
       
       

 

ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทย มีพันธกิจหลักในการสรรหาปิโตรเลียมเพื่อสนองความต้องการใช้พลังงานทั้งภายในประเทศ และประเทศที่ไปลงทุน รวมทั้งสามารถนำเป็นรายได้กลับคืนสู่ประเทศไทย   แจกของที่ระลึก ของพรีเมี่ยม เพื่อ สนับสนุนเผยแพร่โครงการต่างๆเช่น

โครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

แหล่งมอนทารา

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

โครงการซาราวักเอสเค 410 บี

โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3

โครงการซอติก้า

โครงการอยู่ระหว่างการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมสำหรับเฟส 1B และการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C อีก 4 แท่น เพื่อรักษากำลังการผลิตต่อไปในอนาคต โดยในไตรมาสนี้ โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 327 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 52,058 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

โครงการเมียนมาร์เอ็มโอจีอี 3

โครงการเวียดนาม 16-1

 

 ของขวัญปีใหม่,ของชำร่วยปีใหม่,ของที่ระลึกปีใหม่

 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด
ลูกค้าของเรา

ยูนิเซฟ
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยการทัพบก
โรงเรียนนานาชาติฮาร์โรว์
ททท
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุ
รวมลูกค้าของเรา
บริษัทเซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด (CFR)
รายชื่อหน่วยงาน ที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม2
รายชื่อหน่วยงานที่รับบริการ ของพรีเมี่ยม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - กฟภ - PEA
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันการวิจัยแห่งชาติ
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สถาบันอาหาร (National Food Institute)
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักจึดหางานสมุทรสงคราม
ไทยพีบีเอส
กระเบื่องโอฬาร
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
องค์การสหประชาชาติ
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช)
โรงเรียนข่าวทหารบก
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ของที่ระลึก โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม
แฟลชไดรฟ์ ของที่ระลึก ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชุุดกิฟท์เซต ตลับนามบัตร โครงการYEN-D
มูลนิธิต่อต้านทุจริต
ของที่ระลึก สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
ธนาคารออมสิน
กองทัพอากาศ
ภัทรพัฒน์
ปากกาคณะวิศวกรรม ม.อุบลราชธานี
พัดพลาสติก สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย
พวงกุญแจโลหะ สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
ปากกา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
แฟลชไดรฟ สพฐ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กสทช
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
กระทิงแดง
ชุดแก้วกาแฟพร้อมจานรอง กรมบัญชีกลาง
สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.)
สนามบินสุวรรณภูมิ
ไทยพีบีเอส
บ.สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
การเคหะแห่งชาติ
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
กองทหารราบที่ 1
กสท.โทรคมนาคม จก.(มหาชน)
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา
ชมรมการบินนาวี
ฝ่ายกำลังพล ร.9
อบต.บางขวัญ (ฉะเชิงเทรา)
การกีฬาแห่งประเทศไทย
กระทรวงการคลัง
สสวท
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ.กรุงโรม
ขอขอบพระคุณหน่วยงานราชการต่างๆ
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6
สำนักเขตพื้นที่การศึกษาพังงา
กรมช่างโยธา กองบัญชาการสนับสนุนทหาารอากาศ
กระทรวงพลังงาน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการ
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัตนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สำนักงาน ปปช
กรมป่าไม้
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรมส่งเสริมการส่งออก
ศูนย์ปฎิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ
สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)
สำนักป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้
Thai PBS
กรมปศุสัตว์
การไฟฟ้านครหลวง
บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
กรมบังคับคดี
นกแอร์ article
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
บ.ผลิตไฟฟ้า จก.(มหาชน)
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (ช่อง 11)
สถานทูตสหรัฐอเมริกา
การกิฬาแห่งประเทศไทย
กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดต่อเด็ก-เยาวชน-และสตรี-ปตส
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงสาธารณสุข
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ม.ธรรมศาสตร์
สมาคมดินและปุ๋ย
ม.ราชภัฏCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก