dot dot dot
dot
ค้นหา

dot
dot
dot
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
dot
ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

ป้ายติดกระจก,ของพรีเมี่ยม

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตป้ายติดกระจก ลดเค็ม สั่งได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
--------------------------------------------------------------------

               ตามที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ได้มีโครงการ จ้างผลิตป้ายติดกระจก ลดเค็ม สั่งได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น
               การจ้างงาน(๙๓.๑๔.๑๘.๐๐ ) จำนวน ๑ งาน ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท พีบี พรีเมี่ยม จำกัด โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๘,๑๕๒.๐๐ บาท (สี่หมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสองบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

 

 

ประกาศ ณ วันที่  ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

 

 

 

 

 

เข็มเพชร เลนะพันธ์ 

(นางเข็มเพชร เลนะพันธ์)

ผู้ช่วยผู้จัดการ

ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้จัดการ

กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

 

 

สำเนาถูกต้อง

 

 

สุรางครัตน์ สร้อยสนธิ์

 

(นางสุรางครัตน์ สร้อยสนธิ์)

 

 ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

 

 ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

 โดย นางสุรางครัตน์ สร้อยสนธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ

 

 

 

 

 


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก