ReadyPlanet.com
dot dot dot
bulletแก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บความร้อนเย็น 12
bulletแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ 1
bulletสมุดโน๊ต ริมลวด
bulletชุดเครื่องมือช่าง
bulletแก้วน้ำสแตนเลส แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิ 1
bulletชุดกิฟท์เซ็ต แก้วน้ำกระบอกน้ำ 12
bulletแก้วน้ำพลาสติก กระบอกน้ำพลาสติก 15
dot
ค้นหา

dot
bulletข้อมูลราคาสินค้า
bulletโปรโมชั่นพิเศษ
dot
ราคา ของพรีเมี่ยม
dot
bulletของพรีเมี่ยม 10-50 บาท
bulletของพรีเมี่ยม ราคา 40-60 บ.
bulletของพรีเมี่ยม 301-400 บาท
bulletของพรีเมี่ยม400-500บาท.
bulletของพรีเมี่ยม501-700 บาท.
bulletแก้วน้ำ กระบอกน้ำ ราคาไม่เกิน 150 บาท
bulletของขวัญแจกพนักงาน ราคาไม่เกิน 150 บาท
dot
ของพรีเมี่ยม ในโอกาสต่างๆ
dot
bulletของชำร่วยงานศพ.
bulletของพรีเมี่ยม ในโอกาสต่างๆ
dot
ชุดกิ๊ฟเซ็ต
dot
dot
ของพรีเมี่ยม,ของขวัญปีใหม่
dot
bullet กิ๊ฟท์เซ็ตกระบอกน้ำ ราคา 400-500 บาท
dot
แก้วน้ำ
dot
dot
dot
bulletแก้วกาแฟพร้อมจานรอง
bulletแก้วน้ำพับได้ซิลิโคน
dot
กระบอกน้ำ
dot
dot
ปากกา
dot
dot
dot
bullet ขวดน้ำดื่มซิลิโคน แบบพับได้
bulletปากการีไซเคิล
bulletปากกาสไตลัส
bulletดินสอไม้
dot
ของพรีเมี่ยม,ของขวัญปีใหม่
dot
bullet โพสต์อิท
dot
เครื่องเขียน
dot
bulletกระดาษก้อน-1
bulletชุดเครื่องเขียน
dot
ของใช้ส่วนตัว
dot
bulletที่รองแก้วยางหยอด
bulletพวงกุญแจยาง
bulletพวงกุญแจยางหยอด
bulletกล่องใส่นามบัตร
bulletพวงกุญแจโลหะ
bulletตลับนามบัตร
bulletพวงกุญแจไฟฉาย
bulletริสแบนด์
bulletชุดกรรไกรตัดเล็บ
bulletพัดลมมือถือ
bulletหมอนรองคอ-2
bulletหมอนอิง
bulletสายรัดกระเป๋าเดินทาง
bulletพวงกุญแจ
dot
ของพรีเมี่ยมไอที
dot
bulletพวงกุญแจหนัง
bulletหมวกผ้า ทีมงาน
bulletปิ่นโต
bulletชุดช้อน ส้อม ตะเกียบ
bulletหม้ออุ่นร้อน
bullet กล่องข้าวสแตนเลส .
bulletม่านบังแดดรถยนต์
bulletแฟลชไดรฟสายรัดข้อมือ
dot
กระเป๋าผ้า ถุงผ้า
dot
bulletเครื่องมือช่าง
bulletเครื่องมือช่างของที่ระลึก
bulletตลับเมตร
bulletโคมไฟ LED แบบพกพา
bulletปลั๊กไฟ
dot
dot
bulletถุงผ้าลอนดรี่
bulletกระเป๋าผ้า
bulletกระเป๋าผ้าแบบพับเก็บได้
bulletกระเป๋าพลาสติก ใส่ดินสอ
bulletกระเป๋าเป้
bulletกระเป๋าใส่เอกสาร
bulletกระเป๋าผ้าดิบ
bulletถุงผ้า
bulletถุงshopping
bulletซองผ้า กระเป๋าผ้า
bulletถุงผ้าหูรูด
bulletกระเป๋าเดินทาง
bulletกระเป๋าผ้าร่ม
bulletหัวชาร์จไฟ
bullet ถุงผ้าสปันบอนด์ กระเป๋าผ้าสปันบอนด์
bulletร่มพับ
bulletร่มสนาม
bulletร่มกลับด้าน
bulletร่มกอลฟ์2ชั้น
bulletร่มตอนเดียว 16 นิ้ว
bulletผ้าปิดจมูก
dot
ของพรีเมี่ยม อื่นๆ
dot
bulletนาฬิกาตั้งโต๊ะ
bulletนาฬิกากล่องหนังตั้งโต๊ะ
bulletเครื่่องใช้ไฟฟ้า
bulletป้ายแท็ก Tag กระเป๋ายาง
bulletสายคล้องบัตร
bulletหมวกโฟม
bulletที่รองแก้วยาง
bulletกระบองลม
bulletที่แขวนรองเท้ากระดาษ
bulletกล่อง
bulletถุงกระดาษ
bulletปกจัวปัง
bulletที่ใส่สมุดบัญชี
bulletจิ๊กซอว์
bulletถุงพลาสติก
bulletพัดพลาสติก
ของพรีเมี่ยม,ปากกาโลหะ
bulletสติกเกอร์ติดรถยนตร์
bulletโค๊ด แลก link
bulletดาวน์โหลดแค๊ตตาล๊อก
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bullet เคล็ดลับ5 ข้อให้ของขวัญลูกค้า
bulletแจกฟรี
bulletนโยบายความปลอดภัย
bulletนโยบายด้านความเป็นส่วนตัว
bullet นโยบาย การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน และการระงับข้อพิพาท
bulletวิธีการสั่งซื้อ
bullet วิธีการชำระเงิน
bullet นโยบายการยกเลิกการสั่งซื้อและคืนสินค้า
bulletของพรีเมี่ยม 200-300บาท
bulletบุคคลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับบริษัท
bullet นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น
bulletเว็บ เพื่อนบ้าน
bulletDBD registered
bulletDBD VE
bulletเพื่อนบ้าน 4
bulletDBD Verified silver
bulletเพื่อนบ้าน5
bulletเพื่อนบ้าน6
bulletบริจาคช่วยเหลือน้องหมาพิการ
bulletแก้วน้ำพลาสติก กระบอกน้ำพลาสติก
dot
ค้นหาสินค้า


  [Help]
dot
dot
ทำไมต้องเป็น พีบี พรีเมี่ยม
dot
dot
นโยบายบริษัท
dot
bulletเหตุผล 5 ข้อทำไม พีบีพรีเมี่ยม
dot
ทำไม พีบีพรีเมี่ยม
dot
bulletของพรีเมี่ยม51-100 บาท
bulletของพรีเมี่ยม200-300 บาท
bulletซองวารสารพลาสติก
bulletพวงกุญแจ
bulletกล่องใส่ปากกา
dot
นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

 นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น (Anti–Corruption Policy) บริษัทด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีและก าหนดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบที่ อาจเกิดขึ ้นจากการปฏิบัติงานและการติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) โดยก าหนดให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัททุกระดับ ยึดถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ค านิยาม คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึงการทุจริตโดยใช้หรืออาศัยต าแหน่งหน้าที่อ านาจและอิทธิพลที่ตนมีอยู่ เพื่อประโยชน์แก่ ตนเองและ/หรือผู้อื่น รวมถึงการเลือกที่รักมักที่ชังการเห็นแก่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงกินสินบน ฉ้อราษฎร์บังหลวง และความไม่เป็ น ธรรมอื่นๆ ที่บุคคลใดใช้เป็ นเครื่องมือในการลิดรอนความเป็ นธรรม และความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม แนวทางการปฏิบัติ 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น โดยไม่เข้า ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 2. เมื่อพนักงานพบเห็นการกระท าที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและหน่วยงาน ที่รับผิดชอบทราบ 3. ผู้ที่กระท าการคอร์รัปชั่นจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทก าหนดไว้นอกจากนี ้อาจจะต้อง ได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระท านั ้นผิดกฎหมาย 4. การด าเนินการใดๆ ตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่นให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณและ ประมวลจริยธรรมของบริษัทนโยบายการก ากับดูแลกิจการรวมทั ้งระเบียบและคู่มือปฏิบัติงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่บริษัทเห็นสมควรก าหนดเพื่อให้เป็ นไปตามนโยบายนี ้ทั ้งนี ้ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกระดับต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวังในเรื่องดังต่อไปนี ้ 4.1การให้หรือรับของก านัล การเลี ้ยงรับรองและค่าใช้จ่ายในการให้หรือรับของก านัล การเลี ้ยงรับรอง ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบของบริษัท 4.2การให้หรือรับเงินบริจาคเพื่อการกุศล หรือเงินสนับสนุนการให้หรือรับเงินบริจาค ต้องด าเนินการอย่างโปร่งใสถูกต้อง ตามกฎหมายรวมทั ้งการติดตามให้ผู้รับเงินรายงานผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ที่ขอรับเงินจากบริษัทด้วย 4.3 ส าหรับความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื ้อจัดจ้าง ห้ามมีการให้หรือรับสินบนในการด าเนินธุรกิจและการจัดซื ้อจัด จ้างทุกชนิด การด าเนินธุรกิจและการติดต่องานของบริษัทจะต้องเป็ นไปอย่างโปร่งใส ซื่อสัตย์ตรวจสอบได้และอยู่ ภายใต้กฎหมายและกฎเกณฑ์การด าเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้อง 4.4ไม่กระท าการน าเงินทุนหรือทรัพยากรใดๆ ของบริษัทไปใช้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองแก่ผู้ลงสมัครแข่งขัน เป็ นนักการเมืองหรือพรรคการเมืองใด ทั ้งนี ้บริษัทได้ค านึงถึงความเป็ นธรรม และปกป้ อง ไม่ลดต าแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธ การคอร์รัปชั่น แม้ว่าการกระท านั ้นจะท าให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจและบริษัทได้ให้ความส าคัญต่อการสื่อสาร และการท า ความเข้าใจกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องบริษัท (Stakeholders) ในการที่จะต้องปฏิบัติให้เป็ นไปตามแนวนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นนี


ชื่อ :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมลเพื่อเสนอราคา :
ชนิดสินค้า :
จำนวน :
จำนวนสีที่พิมพ์ :
รายละเอียด :


Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ของพรีเมี่ยม,สินค้าพรีเมี่ยม,พรีเมียม พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย       
แก้วน้ำเยติ,ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ,ของชำร่วยงานศพ,แก้วน้ำเก็บความร้อน-ความเย็น,ของที่ระลึก,กระบอกน้ำแสตนเลสเก็บร้อน-เย็น,ของที่ระลึกแจกเลี้ยงรุ่น,ป้ายแท็ก

 


 

 

 


 

ของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ               

 

 

  เลขทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 0103549019130


โทร. 097-125-2103 084-427-9863 084-388-9864  

ของพรีเมี่ยม, ของขวัญปีใหม่,ชุดกิ๊ฟเซ็ทกระบอกน้ำ,กระบอกน้ำสแตนเลส

     

 

 

 

 

 

     

 

 

 พีบี พรีเมี่ยม จำหน่าย ของพรีเมี่ยม,ของชำร่วย,ของที่ระลึก เช่น พัดพลาสติกชุดกิ๊ฟเซ็ตสมุดโน๊ต, หมอนผ้าห่มแก้วน้ำเก็บความร้อน เย็นปากกา แก้วน้ำ,ร่ม,ไฟฉาย, หมวก